Контакт-центр (0332) 280 104, (067) 33 39 104
 
Контакт-центр (0332) 280 104, (067) 33 39 104

Збори акціонерів

30.11.2022 / 12:51

Про відсутність бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ВОЛИНЬГАЗ» скликаних на 07.12.2022 року

 31.10.2022 року до Товариства надійшла  вимога від  Акціонерного товариства «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз»  (надалі - АТ «ДАК «ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ»), як управителя арештованного пакету акцій АТ «ВОЛИНЬГАЗ», які належать акціонеру ПрАТ «ГАЗТЕК», щодо скликання дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до отриманої вимоги, 01.11.2022 року Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – 07.12.2022 року (надалі - Збори акціонерів).

Акціонери  Товариства були повідомленні  про скликання Зборів акціонерів у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Статуту Товариства  та рішення Наглядової ради Товариства, за 30 днів до дати проведення Зборів акціонерів, шляхом надсилання через депозитарну систему України повідомлення про проведення Зборів акціонерів, яке розміщено на сайті Товариства за посиланням https://vl.dsoua.com/ua/informacija-pro-kompaniju/informacija-dlja-akcioneriv/meeting-shareholders/id/povidomlennja-pro-pozachergovi-zagalni-zbori-akcio-49730  та у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (https://www.smida.gov.ua/).

До порядку денного Зборів акціонерів включено питання порядку денного в тому числі питання порядку денного:

- «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції»;

- «Внесення та затвердження змін до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його у новій редакції»;

- «Внесення та затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції»;

- «Внесення та затвердження змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його у новій редакції»;

- «Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

 Відповідно до повідомлення про скликання Зборів акціонерів  та у відповідності до п. 46 рішення НКЦПФР «Про затвердження Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» від 16 квітня 2020 року N 196 (надалі – Тимчасовий порядок) визначено, що від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в тому числі з проектами документів (Статуту, внутрішніх положень Товариства, договору з членами Наглядової ради) по питанням порядку денного.

Проекти документів по вищезазначеним питанням порядку денного не були надані Товариству разом із вимогою про скликання Зборів акціонерів, як не були надані і на момент повідомлення про проведення Зборів акціонерів.

В зв’язку з відсутністю (неповнотою) інформації наданої АТ «ДАК «ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ» - особою, яка вимагає скликання Зборів акціонерів Товариства,  яка необхідна акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, на засіданні Наглядової ради Товариства, яке відбулось 23.11.2022 року, членами Наглядової ради Товариства не було схвалено рішення, щодо затвердження бюлетенів для голосування на Зборах акціонерів Товариства.