Контакт-центр (0332) 280-104
 
Контакт-центр (0332) 280-104

Правила споживчого ринку газу

29.05.2014 / 08:52

Права та обов`язки споживачів природного газу - фізичних осіб

Відносини між газопостачальними підприємствами, газорозподільними підприємствами та фізичними особами (населенням) - споживачами природного газу регулюються Правилами надання населенню послуг з газопостачання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 1999 року № 2246 (далі - Правила)

Розрахунок населення за надані послуги з газопостачання здійснюється, починаючи з 01 січня 2007 року за роздрібними цінами, диференційованими залежно від обсягів споживання, що встановлені НКРЕ, за показаннями лічильників газу, а у разі їх відсутності - за нормами споживання природного газу.

Застосування роздрібних цін, диференційованих залежно від річних обсягів споживання, у поточному році для споживачів здійснюється залежно від річного обсягу використання природного газу (зафіксованого на особових рахунках споживача) у попередньому році.

З 1 травня 2014 року Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 03.04.2014 року №420 встановлено нові роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення.

Диференціація цін

Одиниця виміру

Ціна за одиницю виміру (грн.)

У разі використання природного газу для приготування їжі та/або підігріву води у багатоквартирних будинках*:

 

 

за наявності газових лічильників

1 куб.м

1,182

за відсутності газових лічильників

1 куб.м

1,299

у тому числі за видом споживання:

 

 

плита газова за наявності централізованого гарячого водопостачання

на 1 особу у місяць

12,73

плита газова у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача

на 1 особу у місяць

23,77

плита газова та водонагрівач

на 1 особу у місяць

30,66

За умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 куб.м на рік:

 

 

за наявності газових лічильників

1 куб.м

1,089

за відсутності газових лічильників

1 куб.м

1,197

За умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 куб.м на рік:

 

 

за наявності газових лічильників

1 куб.м

1,788

за відсутності газових лічильників

1 куб.м

1,965

За умови, що обсяг споживання природного газу  перевищує 6000 куб.м на рік:

 

 

за наявності газових лічильників

1 куб.м

3,645

за відсутності газових лічильників

1 куб.м

4,011

Багатоквартирний будинок - житловий будинок, що має окрему поштову адресу, і в якому розташовано дві чи більше квартири (доповнення до п.2 "Правил надання населенню послуг з газопостачання", затверджених Постановою КМУ від 09.12.1999 р. № 2246, у редакції Постанови КМУ від 25.03.2014 р. № 81 "Про вдосконалення державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг".

Газопостачальні підприємства проводять щороку станом на 01 січня перерахунок оплати вартості використаного природного газу та суми нарахованих пільг окремо щодо кожного споживача залежно від обсягу використання газу у попередньому році та від диференційованих залежно від річних обсягів споживання роздрібних цін, що діяли в зазначеному році.

За ініціативою газопостачального підприємства або заявою споживача газопостачальне підприємство проводить станом на 01 липня перерахунок оплати вартості використаного природного газу залежно від обсягу його використання у першому півріччі поточного року та від роздрібних цін, що діяли в першому півріччі поточного року, аналогічно перерахунку, який проводиться за підсумками року станом на 01 січня. При цьому слід враховувати, що обсяг використаного споживачем природного газу у першому півріччі поточного року становить 60 відсотків річного обсягу споживання природного газу, згідно з яким застосовуються роздрібні ціни на природний газ.

Споживач має право на:

 • безперервне отримання газу з відповідними якісними показниками в порядку, передбаченому договором про надання населенню послуг з газопостачання;
 • якісне і своєчасне технічне обслуговування та усунення пошкоджень внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів;
 • отримання послуг з монтажу, технічного обслуговування та ремонту газових приладів і пристроїв, лічильників газу за своєю заявкою;
 • перевірку якісних показників газу та якості надання послуг;
 • зменшення розміру плати у разі погіршення якісних показників газу та зниження тиску газу;
 • отримання інформації щодо тарифів на постачання і транспортування газу, ціни газу, порядку плати за спожитий газ, переліку послуг з газопостачання і виконавців послуг, розміру плати за виконання додаткових робіт, правил підключення до газових мереж та методики розрахунку плати за підключення до газових мереж, нормативних та фактичних параметрів якісних показників газу та його тиску у газовій мережі тощо;
 • розірвання договору та/або відшкодування збитків згідно з порядком відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством Правил;
 • повне або часткове припинення газопостачання в опалювальний та міжопалювальний періоди, яке проводиться на підставі письмової заяви споживача, що подається газопостачальному підприємству не пізніше ніж за сім днів до такого припинення, шляхом відключення опалювальних приладів і пристроїв та їх пломбування в установленому порядку;
 • проведення перерахунку за надані послуги з газопостачання за відсутності лічильника газу в разі тимчасової відсутності споживача або членів його сім’ї за основним місцем проживання за період не більш як шість місяців за умови подання в місячний строк з моменту закінчення кожного шестимісячного періоду газопостачальному підприємству письмової заяви з відповідними підтвердними документами;
 • проведення у строки, передбачені пунктом 10 Правил, звіряння фактично використаних у попередньому році та першому півріччі поточного року обсягів природного газу з підписанням відповідного акта.

Споживач зобов’язаний:

 • укласти договір у письмовій формі;
 • пройти інструктаж із безпечного користування газом у побуті, в тому числі ознайомитися з інструкцією з правил безпечного користування газовими приладами і пристроями;
 • виконувати вимоги Правил безпеки систем газопостачання (ПБСГУ)
 • своєчасно вносити плату за надані послуги з газопостачання;
 • невідкладно повідомляти аварійно-диспетчерську службу газорозподільного підприємства про всі недоліки в роботі системи газопостачання;
 • у разі відсутності лічильника газу письмово повідомляти не пізніше ніж у місячний строк газопостачальне підприємство про всі зміни, що стосуються видів споживання природного газу;
 • раціонально використовувати газ, обережно поводитися з газовими приладами і пристроями;
 • забезпечувати збереження і цілість лічильників газу та пломб на них;
 • утримувати у разі проживання в приватному будинку димові та вентиляційні канали в технічно справному стані (своєчасно проводити їх очищення та перевірку), здійснювати вентиляцію підвальних приміщень та герметизацію вводів інженерних комунікацій (для води, тепла, електрокабелів тощо);
 • не пізніше, ніж за сім днів до звільнення приміщення або повного припинення газопостачання, письмово повідомити газопостачальне (газорозподільне) підприємство про розірвання договору та розрахуватися за послуги з газопостачання;
 • знімати фактичні показники лічильника газу;
 • безперешкодно допускати у свої житлові та підсобні приміщення, де розташовані газові прилади і пристрої, лічильники газу, представників газопостачального (газорозподільного) підприємства після пред'явлення ними відповідних службових посвідчень для:
 1. локалізації та ліквідації аварійних ситуацій;
 2. відключення та заміни газових приладів і пристроїв, усунення порушень і несправностей в їх роботі, проведення технічного обслуговування; внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів, перевірки показань лічильників газу, наявності та цілості пломб на них;
 3. демонтажу або монтажу лічильників газу, пов'язаного з проведенням їх планової повірки;
 4. звіряння показників фактично використаних у попередньому році та першому півріччі поточного року обсягів природного газу;
 5. установлення лічильника газу, що здійснюється з ініціативи та за кошти газопостачальних (газорозподільних) підприємств або за рахунок інших джерел;
 • проводити на вимогу газопостачального підприємства у строки, передбачені Правилами надання населенню послуг з газопостачання (п.10), звіряння фактично використаних у попередньому році та першому півріччі поточного року обсягів природного газу з підписанням відповідного акта.

Детальнішу інформацію про свої права та ціну на газ Ви можете дізнатися із змісту укладеного договору про надання населенню послуг з газопостачання, або зателефонувавши в газову службу Вашого району, контакти якої шукайте у розділі Наші служби.