Контакт-центр (0332) 280 104, (067) 33 39 104
 
Контакт-центр (0332) 280 104, (067) 33 39 104
17.04.2020 / 09:05
Звернення громадян
АТ «Волиньгаз» – це стратегічно значима енергетична компанія, яка обслуговує біля 250 тисяч споживачів Волинської області. Вже понад 60 років колектив компанії забезпечує безперебійне та безаварійне газопостачання регіону, надає широкий спектр різноманітних спеціалізованих послуг. Тож робота Товариства передусім спрямована на підвищення якості надання послуг. І нам, безперечно, дуже важлива Ваша думка щодо діяльності нашого підприємства.

 

Відповідно до законодавства України споживачі послуг мають право звернутися із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. Форму, порядок подання та терміни розгляду звернень регулюють Закони України «Про звернення громадян»«Про доступ до публічної інформації» та «Про захист прав споживачів».

Як подати звернення

Згідно ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніше як через 10 днів від дня його надходження.

Коли звернення не підлягають розгляду

Форми звернень

Терміни розгляду звернень

Як оформити запит на інформацію

Процедура досудового врегулювання спорів

Як поскаржитися на дії чи бездіяльність посадових осіб

Джерело: