Контакт-центр (0332) 280-104
 
Контакт-центр (0332) 280-104

Актуальна інформація

14.05.2019 / 13:31

Повідомлення про зміну типу акціонерного товариства та найменування

АТ "Волиньгаз" АТ "Волиньгаз"

Шановні Клієнти та Партнери!

На виконання вимог чинного законодавства України, Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньгаз» (Протокол № 1 від 25.03.2019 року):

– тип акціонерного товариства змінено з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство;

– найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ВОЛИНЬГАЗ» змінено на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ВОЛИНЬГАЗ».

11.05.2019 року здійснено державну реєстрацію нової редакції Статуту, 14.05.2019 року внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Починаючи з 14.05.2019 року офіційне найменування Товариства українською мовою, згідно із Статутом:

  • повне найменування - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ВОЛИНЬГАЗ»
  • скорочене найменування – АТ «ВОЛИНЬГАЗ»

 Решта реквізитів Товариства (місцезнаходження, ідентифікаційний код, номери рахунків) залишаються без змін.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ВОЛИНЬГАЗ» (АТ «ВОЛИНЬГАЗ») є правонаступником всіх прав та обов’язків Державного підприємства по газопостачанню та газифікації «Волиньгаз», Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Волиньгаз», Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Волиньгаз».

Звертаємо увагу, що всі укладені правочини, в тому числі договори/угоди, від імені ПАТ «Волиньгаз», залишаються дійсними та чинними, і зміна найменування Товариства на АТ «ВОЛИНЬГАЗ» не припиняє та не змінює права та обов’язки сторін за укладеними правочинами.

Зміна найменування Товариства на АТ «ВОЛИНЬГАЗ» не потребує обов’язкового внесення змін до укладених договорів/угод від імені ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ».

 Голова правління                                                                        Коротя М.І.

Джерело: