Контакт-центр (0332) 280 104, (067) 33 39 104
 
Контакт-центр (0332) 280 104, (067) 33 39 104

Інформація для акціонерів

22.05.2021 / 10:38

Керівництво компанії

Коротя Мирослав Іванович
Голова правління

Кукоба Дмитро Валерійович   
Директор технічний

Карпомиз Андрій Іванович 
Директор комерційний

Тимчишак Андрій Стпепанович
Директор фінансовий

Галянт Сергій Романович 
Директор з капітального будівництва

Маслій Сергій Віталійович
Директор з безпеки

Джерело: